There's never a bad time to brush up on your Te Reo Māori, and Te Rā Kirihimete | Christmas Day is as good a time as any! 🎄 🎅 Here are some Christmas phrases that everyone can use when you are surrounded by whānau and friends during the festive season.


Christmas day
Te Rā Kirihimete
Wake up!
E oho!
Hurry up, please
Kia tere mai
Let’s unwrap the presents
Kia hura tātou i ngā taonga
Open it carefully
Āta huraina
Aren’t you lucky!
Tō waimarie hoki!
What did you get?
He aha tāu i whiwhi ai?
Say thank you
Mihi atu
Thank you for this present
Tēnā koe i tēnei taonga
Merry Christmas to you and your whānau
Meri Kirihimete ki a koutou ko te whānau
All I want for Christmas is you
Ko koe tāku e pīrangi nei mō te Kirihimete
Should we open a Christmas cracker?
Me pakō i a tāua tētahi tiripapā Kirihimete?
Did the reindeer eat the carrots?
I pau ngā kāroti i ngā tia a Hana Koko?
Did Santa eat his cookies?
I pau i a Hana Koko ana pihikete?
When are we eating?
Āhea tātou kai ai?
What should we do today?
Me aha tātou i tēnei rā?


Te Reo Raumati Poster Kirihimete